Stretnutie s Jánom Čomajom

V príjemnom prostredí bratislavskej letnej čitárne U červeného raka sa 31. júla uskutočnilo stretnutie novinára a spisovateľa Jána Čomaja s priaznivcami literatúry faktu. Posedenie uvádzal Anton Hykisch, ktorý napísal roku 1964 predslov do Čomajovho debutu Smrť sedí vpredu. Ján Čomaj hovoril o svojich novinárskych i literárnych začiatkoch, o prajných rokoch v redakcii Smena na konci šesťdesiatych rokoch, v ktorých v jeho tvorbe dominovala umelecká reportáž, i o dobách násilného umlčania v čase normalizácie a návrate do novinárskeho života po revolúcii. V poslednom čase sa Ján Čomaj venuje predovšetkým spracovaniu životopisov významných slovenských umelcov – Vojtecha Zamarovského, Otakara Neheru, Viliama Schiffera, Ignáca Bizmayera a Tibora Bártfaya. Poslední dvaja menovaní sa osobne zúčastnili na tomto podujatí. Zatiaľ najnovšou Čomajovou knihou je Čakanie na smrť o osudoch ľudí, ktorých zločiny v posledných rokoch otriasli Slovenskom a boli odsúdení na doživotné tresty (o diele sme pásali v prílohe KR 16-17/2007). Úryvky z diel Jána Čomaja prečítala Ingrid Hrubaničová a o dobrú náladu sa postaralo Džezové trio Stana Herka.

-bk-