Svět knihy Praha 2001

          V dňoch 10. - 13. mája 2001 sa uskutoční medzinárodný knižný veľtrh v Prahe. Národnú expozíciu opätovne pripravilo z poverenia MK SR Literárne informačné centrum.

           Na tohoročnom veľtrhu sa predstaví slovenský národný stánok s novou architektúrou v atypickom poňatí v prevedení buk. Predpokladá sa účasť cca 35 slovenských vydavateľstiev s 450 knižnými titulmi.
           Výtvarnú podobu stánku dotvoria portréty súčasných slovenských spisovateľov od fotografa Tibora Huszára.
           Literárne informačné centrum pripravilo v rámci veľtrhu niekoľko zaujímavých sprievodných akcií.

V piatok 11. 5. 2001 od 13.00 do 14.00 hod. v Konferenčnej sále stredného pavilónu Jiří Suchý predstavuje svoj preklad 4 úspešných divadelných hier Radošinského naivného divadla autora Stanislava Štepku (Jááánošííík, Človečina, Pavilon B a Ženské oddelenie), ktorý vyšiel knižne pod názvom Člověčiny v minulom roku v jeho vydavateľstve Klokočí s finančnou podporou Literárneho informačného centra v Bratislave.
           Prezentácie sa zúčastní i herec a spisovateľ Július Satinský.

V sobotu 12. 5. 2001 od 12.00 do 13.00 hod. v Prednáškovej sále na balkóne sa prostredníctvom knihy spomienok a pamätí pod názvom NAVRÁVAČKY s Dominikom Tatarkom, navráti aj do českej kultúrnej obce signatár Charty 77, disident, a jeden z najznámejších slovenských spisovateľov, Dominik Tatarka (1913 - 1989). Publikácia, ktorá vyšla v Literárnom informačnom centre v Bratislave, vznikla z 20 audiokaziet rozhovorov, ktoré nahral so svojou českou priateľkou Evou Štolbovou tri roky pred svojou smrťou. Kniha je ilustrovaná dosiaľ nezverejnenými fotogafiami českého vydavateľa Viktora Stoilova. Medzi pozvanými sú aj Ludvík Vaculík, Lenka Procházková, Petr Kabeš a ďalší.
           V ten istý deň od 13.00 do 15.00 hod., v rámci prezentácie, ktorú pripravilo vydavateľstvo Ivo Železný v Konferenčnej sále stredného pavilónu, vystúpi popredný slovenský prozaik v súčasnosti veľvyslanec Slovenskej republiky v Českej republike, Ladislav Ballek.

Miroslava Bilačičová