Venujem sa umeleckému prekladu z angličtiny a  portugalčiny. Z  angličtiny som preložila romány Voda pre slony od Sary Gruenovej a Príbeh Edgara Sawtella (obe Vydavateľstvo Tatran) od Davida Wroblewského. Voda pre slony bol môj prvý knižný preklad, pri ktorom som sa musela popasovať hlavne s cirkusovým žargónom. Druhá kniha patrí k  najsilnejším a  najkrajším príbehom, aké som čítala; pri jeho prekladaní som sa neraz nezdržala sĺz a doteraz sa k nemu rada vraciam – už ako čitateľka.

Naposledy som preložila román Maliar pod kuchynským drezom (Vydavateľstvo Tatran) od Afonsa Cruza, ktorý patrí k najnovším objavom mladej portugalskej literatúry. Spomínaný román, ako aj celá Cruzova tvorba sa vyznačujú lyrickým nábojom a  poetickým, invenčným zobrazením sveta, na ktoré autor využíva rovnako hravý a  netradičný jazyk. Preto išlo o text, ktorý sa ľahko čítal v origináli, no ťažšie prekladal. Pre slovenského čitateľa môže byť román zaujímavý aj tým, že je inšpirovaný skutočnou udalosťou – autorovi starí rodičia ukrývali počas druhej svetovej vojny vo svojom dome slovenského maliara židovského pôvodu Ivana Sorsa.

Umelecký preklad patrí spomedzi všetkých mojich pracovných aktivít k najobľúbenejším. Je to činnosť, ktorá si vyžaduje úplné sústredenie a človeka, ktorý sa do prekladu absolútne ponorí. Myslím si, že úroveň umeleckého prekladu na Slovensku je značne nevyvážená: prispieva k tomu nedostatok času na preklad a jazykovú revíziu, zlé finančné ohodnotenie, ale aj to, že sa k prekladu dostávajú ľudia, ktorí by radšej mali robiť niečo iné... Ako čitateľku ma nesmierne irituje, keď čítam text „zmrzačený“ prekladom. Na druhej strane však treba povedať, že je aj dostatok kvalitne preložených kníh a sú prekladatelia, pre ktorých je prekladanie nielen prácou, ale aj vášňou. Škoda len, že o nich nevedieť.

Momentálne spolu s kolegyňami pripravujeme portugalské číslo Revue svetovej literatúry, ktoré by malo vyjsť koncom roka. Dúfame, že takýmto spôsobom aspoň trochu priblížime slovenskému čitateľovi súčasnú portugalskú literatúru.