Úspech slovenských autoriek a autora v Budapešti

V dňoch 19. až 22. apríla 2018 sa uskutočnil 25. ročník Medzinárodného knižného festivalu v Budapešti. Súčasťou festivalu bol aj stánok Vyšehradskej štvorky, ktorý hostil mnohých autorov, prekladateľov, ilustrátorov a vydavateľov z Čiech, Maďarska, Poľska a Slovenska. Preklady svojich diel do maďarčiny tu prezentovali štyri slovenské autorky.

Jana Juráňová čitateľom predstavila maďarský preklad knihy rozhovorov s Agnešou Kalinovou Mojich 7 životov, ktorý vyšiel v tomto roku vo vydavateľstve Magvetö. Knihu uviedli známy spisovateľ a novinár Pál Závada a dcéra Agneši Kalinovej, prekladateľka Júlia Sherwood. V hodinovej diskusii sa hostia venovali životu Agneši Kalinovej, jej úteku pred nacistami a ukrývaniu sa v budapeštianskom ženskom kláštore, práci v časopise Kultúrny život, ako aj emigrácii z Československa počas normalizácie. Prezentácia sa tešila veľkému úspechu a naplnila literárnu sálu Magdy Szabó do posledného miesta. Jana Juráňová bola tiež hostkou besedy na tému ženy v európskej literatúre. Spolu s autorkami z Cypru, Dánska, Holandska, Lotyšska, Malty, Nemecka, Portugalska a Slovinska diskutovala o zastúpení žien v literárnom svete či charaktere tvorby z pera autoriek, ako aj o vlastnej tvorbe a vydavateľstve a spolku Aspekt.

Jana Bodnárová predstavila maďarské vydanie románu Takmer neviditeľná v preklade Tamary Archlebovej vydavateľstva Gondolat. Knihu uviedli literárna vedkyňa Sarolta Deczki a poetka a prekladateľka Mónika Mesterházi. Diskusia sa venovala počiatkom vzniku knihy, intimite, feminite či otázkam autobiografického písania. Jana Bodnárová bola taktiež hostkou diskusie o detskej literatúre, kde spolu českým vydavateľom Joachimom Dvořákom a ilustrátorkou Terezou Vostradovskou hovorila o vzájomnom vzťahu krajín vyšehradskej štvorky, súčasných špecifikách a hodnotách detskej literatúry či vplyve kvalitnej detskej literatúry na psychiku detí.

Irena Brežná spolu s prekladateľkou Erikou Vályi Horváth a spisovateľkou Noémi Kiss diskutovali o maďarskom vydaní románu Nevďačná cudzin(k)a, ktoré nedávno vydalo vydavateľstvo Anima Társaság. Venovali sa téme migrácie a snahe začlenenia sa do spoločnosti, ale zároveň zachovaní si identity či (ne)vďačnosti krajine, ktorá migranta príjme. Irena Brežná bola taktiež spolu s ôsmymi európskymi autormi a autorkami hostkou diskusie na tému stret kultúr v súčasnej európskej literatúre.

Uršuľa Kovalyk predstavila maďarské vydanie románu Krasojazdkyňa v preklade Eriky Vályi Horváth vydavateľstva Anima Társaság. Autorka spolu s literárnou vedkyňou Judit Görözdi a novinárkou a aktivistkou Lillou Proics debatovala o svojej tvorbe, ohlase čitateľov či čitateliek a tvorivej práci s ľuďmi bez domova. Na tému život na okraji diskutovala neskôr s autormi vyšehradskej štvorky Matějom Hořavom, Ferencom Czinkim a Weronikou Gogolou.

Hosťom festivalu debutantov s názvom European First Novel Festival, ktorý pozostával zo stretnutí a diskusií s autormi z osemnástich európskych krajín, bol Jakub Juhás. Účasť slovenských autorov zabezpečovalo Literárne informačné centrum v spolupráci so Slovenským inštitútom v Budapešti.

 • Úspech slovenských autoriek a autora v Budapešti - 0
 • Úspech slovenských autoriek a autora v Budapešti - 1
 • Úspech slovenských autoriek a autora v Budapešti - 2
 • Úspech slovenských autoriek a autora v Budapešti - 3
 • Úspech slovenských autoriek a autora v Budapešti - 4
 • Úspech slovenských autoriek a autora v Budapešti - 5
 • Úspech slovenských autoriek a autora v Budapešti - 6
 • Úspech slovenských autoriek a autora v Budapešti - 7
 • Úspech slovenských autoriek a autora v Budapešti - 8
 • Úspech slovenských autoriek a autora v Budapešti - 9
 • Úspech slovenských autoriek a autora v Budapešti - 10
 • Úspech slovenských autoriek a autora v Budapešti - 11
 • Úspech slovenských autoriek a autora v Budapešti - 12