Vyhlásenie predstaviteľov Zväzu polygrafie na Slovensku a Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR

Vyhlásenie predstaviteľov Zväzu polygrafie na Slovensku a Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR

zo spoločného zasadnutia
13. mája 2003 v Budmericiach
k pripravovanému uplatneniu zvýšenej DPH na knižnú kultúru

 

Zúčastnení predstavitelia polygrafického priemyslu, vydavateľstiev a knižného obchodu na Slovensku sa zhodli v názore, že prístupový proces do Európskej únie môžu úspešne zvládnuť iba ľudia na vysokej vzdelanostnej a kultúrnej úrovni. V tejto súvislosti konštatujú, že prípadné ďalšie zvýšenie DPH (na 20 %) v oblasti knižnej kultúry vážne ohrozí rozvoj kultúrnej a vzdelanostnej úrovne obyvateľstva. Podstatne utlmí vydávanie pôvodnej, vedeckej a prekladovej literatúry na Slovensku s následným obmedzením tlačiarenskej produkcie polygrafického priemyslu. Už teraz zaujíma Slovensko vo výške DPH druhé miesto medzi členmi a pristupujúcimi štátmi Európskej únie. Posledné zvýšenie DPH z 10 na 14 % bolo priamou príčinou poklesu predaja literatúry takmer o štvrtinu.
           Vzhľadom na predpokladaný pokles výroby a predaja literatúry po predchádzajúcom zvýšení DPH na literatúru, zúčastnení konštatujú, že toto bezprecedentné zvýšenie by viedlo ku kolapsu radu polygrafických a vydavateľských odvetví a knižného obchodu na Slovensku. Znamenalo by to, že hmotná kultúra by stratila svoju protiváhu v duchovných hodnotách a kultúra i vzdelanostná úroveň obyvateľstva by nadobudla klesajúcu tendenciu. Preto by mali všetci kompetentní na štátnej i samosprávnej úrovni v súčinnosti vyvinúť úsilie, aby zabránili narastaniu tohto nežiadúceho a škodlivého protirečenia.

Budmerice 13. mája 2003

 

Účastníci seminára Polygrafia, vydavateľstvá a Európska únia