V Bologni predstavia 200 slovenských kníh

V talianskej Bologni sa v stredu začal 41. medzinárodný veľtrh detskej knihy, Slovensko tu v hale 29 pod číslom D 18 vystaví vyše 200 titulov z produkcie dvadsiatich slovenských vydavateľstiev. V rámci sprievodných akcií usporiada Literárne centrum, ktoré je garantom našej expozície, okrúhly stôl o možnostiach prenikania slovenskej literatúry na taliansky trh a o možnostiach spolupráce slovenských a talianskych vydavateľov. Uskutoční sa tu aj čítanie z diela spisovateľky Jany Bodnárovej, ilustrátorský workshop Miloša Koptáka s deťmi z materských škôl.

Autor: (TASR)

(Pravda, 16.4. 2004 , č. 88 , roč. XIV.,  str. 28)