Univerzitná knižnica v Bratislave pripravila vo svojich priestoroch výstavu Emil Kumlik – príbeh výnimočného knihovníka. Výstava k 150. výročiu narodenia E. Kumlika priblížila odbornej i širšej verejnosti osobnosť zakladateľa a prvého riaditeľa knižnice Alžbetínskej univerzity v Bratislave. Jeho činnosť úzko súvisí s históriou „univerzitky“ a knihovníckej profesie a s jeho novinárskou, spisovateľskou, bádateľskou či organizačnou prácou v meste. Na paneloch a vo vitrínach sa tak striedali texty, dokumenty i publikácie z fondov Univerzitnej knižnice i tie vydané E. Kumlikom.

Knižnica tak venovala pozornosť dnes menej známej osobnosti a predstavila verejnosti knihovníka (aj) formou komentovaných prehliadok. Zároveň vydala katalóg, ktorý prináša náčrt vzniku, vývoja knižnice Alžbetínskej univerzity, jej osud po vzniku Československej republiky, kópie dokumentov spätých s jej činnosťou, prehľad príspevkov o knižnici a jej riaditeľovi, Kumlikove príspevky v dobových periodikách i publikácie, ktoré vydal. Výstava sa tak stala poctou knihovníkovi a je (ako zdôraznila súčasná generálna riaditeľka UKB S. Stasselová) „zároveň prvou zo série podujatí k oslavám stého výročia vzniku Univerzitnej knižnice“.
 
Lýdia Čelková