Vilikovský a Krištúfek po amharsky

Etiópski čitatelia si môžu prečítať vo svojom úradnom jazyku (amharčine) diela slovenských autorov Pavla Vilikovského a Petra Krištúfka. Amharčina je po arabčine druhý najrozšírenejší semitský jazyk. Prekladateľ Ermiyas Belay si vybral z tvorby Pavla Vilikovského prózy Večne je zelený, Kôň na poschodí, slepec vo Vrábľoch a Krutý strojvodca, ktoré vydalo vydavateľstvo Hohe Publisher v jednom zväzku pod spoločným názvom Večne je zelený. Román Petra Krištúfka Dom hluchého preložil do amharského jazyka Hailemelekot Tekesteberhan a vyšiel v tom istom vydavateľstve v Adis Abebe. Obaja prekladatelia vychádzali z anglických prekladov diel našich autorov. Preklady vyšli s podporou Komisie SLOLIA.

 

 

  • Vilikovský a Krištúfek po amharsky - 0
  • Vilikovský a Krištúfek po amharsky - 1