Vladimír Bárta nominovaný na Osobnosť cestovného ruchu

Ministerstvo hospodárstva SR každý rok vyhlasuje Osobnosti cestovného ruchu Slovenskej republiky. Medzi nominovanými osobnosťami za rok 2007 je aj fotograf a vydavateľ Vladimír Bárta. Autorsky a spoluautorsky sa podieľal na tvorbe 109 obrazových publikácií čím vedie rebríček slovenských fotografov v počte vydaných kníh. Z toho na 39 spolupracoval, v rokoch  1973–1990 s rôznymi slovenskými a českými vydavateľstvami( Osveta, Šport, Obzor, Pravda, Olympia Praha, Merkur Praha), ďalších 70 kníh vydal v rokoch 1990–2007 vo svojom vydavateľstve AB ART press. 

-r-