Všetkým vydavateľom do pozornosti!

Šírenie európskych literárnych diel

Milí vydavatelia, vydavateľky, vydavateľské subjekty,

program Európskej únie Kreatívna Európa vydal výzvu na Šírenie európskych literárnych diel.

Všetky informácie nájdete tu:

http://www.cedslovakia.eu/clanky/literarny-preklad

Podrobné vysvetlenie, skúsenosti, ba skoro až návod, ako na to, nájdete na:

https://www.kreativnievropa.cz/detail-akce/webinar-k-vyzve-obeh-evropskych-literarnich-del-2023