Výročie v baladickom tóne

Vydavateľstvo Ivana Panenku Ex tempore titulom Balady a romance v edícii Quod libet pripomína 150. výročie úmrtia Adama Mickiewicza. Básne z jeho knižnej prvotiny, dvojzväzkovej Poézie, ktorej prvý zväzok tvoria práve Balady a romance, publikované prvýkrát roku 1822, s obľubou u nás prekladali najmä štúrovci, ale vychádzali len roztrúsené v časopisoch, almanachoch či rôznych výberoch. Ich kompletný preklad vyšiel v slovenčine po prvý raz knižne pred 50 rokmi aj s obsiahlym doslovom prekladateľa Jozefa Bánskeho. Práve tieto dni si pripomíname 150. výročie úmrtia veľkého poľského romantického básnika (zomrel 26. novembra 1855 v Carihrade) a budúci rok uplynie (18. januára) 50 rokov od tragickej smrti prekladateľa jeho Balád a romancí Jozefa Bánskeho, ktorý zahynul za dosiaľ presne nevyjasnených okolností pri leteckom nešťastí.

Vďaka tejto publikácii si môžeme pripomenúť význam predčasne ukončeného diela literárneho vedca, odborníka Univerzitnej knižnice, polonistu, pedagóga na bratislavskej univerzite, publicistu a prekladateľa Jozefa BÁNSKEHO (31. 12. 1919 – 18. 1. 1956). Vydanie Balád a romancí z vydavateľstva Ex tempore totiž poskytuje čitateľovi komplexnú informáciu o zrode knižky, od počiatočnej myšlienky, až po jej finálnu realizáciu. Zaradenie pôvodného doslovu prekladateľa umožňuje nahliadnuť do jeho prístupu k spracúvanej téme, a tak sprítomniť jeho literárnovedný názor.

–báb–