Výročná správa Literárneho informačného centra sa v hodnotenií výročných správ štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií umiestnila medzi najlepšími.

SGI -- Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť uskutočnil v priebehu roka 2004 štvrtý ročník hodnotenia v rámci projektu Otvorená štátna správa, ktorý podporila Nadácia otvorenej spoločnosti – OSF.  Vyhodnotenie sa koná v Bratislave dňa 11. februára 2005. 

Projekt je zameraný na hodnotenie výročných správ organizácií v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy a na prezentáciu výsledkov hodnotenia verejnosti. Cieľom projektu je predovšetkým posilniť zodpovedné konanie v štátnej správe, zvýšiť motiváciu štátnych úradníkov, zvýšiť transparentnosť v oblasti štátnej správy a v neposlednom rade pozdvihnúť povedomie verejnosti o organizáciách a ich aktivitách.  

Celkovo bolo vyhodnotených 161 výročných správ za rok 2003. Správu Literárneho informačného centra zaradili do skupiny najlepších správ. Vyhodnotené výročné správy sú zoradené do piatich skupín v poradí: najlepšie – výborné – nadpriemerné – priemerné – podpriemerné. 

Hodnotenie výročných správ vychádza z uznesenia vlády SR č. 1189/2001. V komentári k vyhodnoteniu Výročnej správy LIC zvlášť pozitívne hodnotili strednodobý výhľad, ktorý „je spracovaný ukážkovo a činnosti sú uvedené veľmi podrobne, ale zároveň prehľadne“.

Podrobnejšie informácie poskytne koordinátor projektu Vladislav Berežný na berezny@governance.sk alebo na tel.: 02/53411020.

/pozri: Výročné správy LIC/

(suba)