Vyšla kolektívna monografia Slovensko mimo Slovenska

 

V týchto dňoch vyšla kolektívna monografia Slovensko mimo Slovenska, Brnianske texty k slovakistike X., ktorú vydal Ústav slavistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne v spolupráci s Literárnym informačným centrom. Edične ju spracoval a pripravil Ivo Pospíšil. Za LIC sa na konferencii zúčastnili riaditeľ a literárny kritik Alexander Halvoník a prozaik Peter Jaroš.

Ku konferencii, ktorá sa konala v decembri minulého roka v Brne, prispeli viaceré osobnosti slovenskej literárnej vedy: Kristián Benyovszky (Nitra), Andrej Červeňák (Nitra), Edmund Hleba (Prešov), Marta Keruľová (Nitra), Natália Muránska (Nitra), Jana Nemcová (Nitra) a Angela Škovierová (Bratislava). Okrem slovenských autorov konferenciu významne obohatili literárni vedci z Českej republiky (Dagmar Blümlová, Zbyněk Holub, Petr Kučera, Květuše Lepilová, Ivo Pospíšil, František Všetička a Anna Zelenková), Poľska (Adam F. Kola), Maďarska (Peter Káša) a Talianska (Sergio Bonazza).

V úvode editor Ivo Pospíšil napísal: „To, čo je pre brnianske chápanie slovakistiky charakteristické, nie je len komparatisticko-genologické zameranie, o ktorom sa v Poľsku hovorí ako o brnenskej genologickej škole (E. Kasperski) alebo u nás komplexnejšie ako o českej škole literárnej komparatistiky (S. Wollman), ale aj areálový prístup, teda v danom prípade začleňovanie česko-slovenskej súvzťažnosti do širšieho rámca: na základe genia loci, teda miestnych tradícií komparatistiky, genológie a areálových štúdií, skúmať slovenský fenomén v jeho relačnej fáze.“

Koncom roka 2008 sa v Brne uskutoční ďalší ročník medzinárodnej slovakistickej konferencie, zameraný na reflexie roka 1968 v jazyku, literatúre a kultúre v česko-slovenskom kontexte. Zmyslom tejto diskusie bude hľadanie literárnych a mimoliterárnych odkazov, ktoré sa podieľali na tvorbe novodobých dejín Čechov a Slovákov.

(dp)