Alexander Halvoník photo 1
Foto©Peter Procházka

Alexander Halvoník

22. 3. 1945
Nová Bystrica
Narodil sa 22. marca 1945 v Novej Bystrici. Základnú školu vychodil v Oščadnici. Študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Čadci (1959 – 1962). Roku 1968 absolvoval štúdium francúzštiny a slovenčiny na FF UK v Bratislave. Potom pracoval ako redaktor v Československej tlačovej kancelárii, neskôr pôsobil v Ústrednej knižnici SAV. V rokoch 1969 – 1979 bol zástupcom riaditeľa Strediska… Čítať ďalej