Writer of the City of Graz

Mesto Graz otvára pravidelne od roku 2008 možnosť ročného tvorivého štipendia a s ním spojenej rezidencie pre spisovateľov a spisovateľky s preukázateľnou publikačnou činnosťou v oblasti krásnej literatúry, poézie a drámy.

Štatút rezidentov získalo do dnešného dňa desať tvorcov, naposledy česká spisovateľka Radka Denemarková.

Ročná rezidencia sa začína v septembri 2018 a končí v auguste 2019 a okrem ubytovania v historickom centre Grazu sa s ňou spája mesačné štipendium vo výške 1100 eur. Prepokladmi pre jej získanie je predloženie rezidenčného projektu, výberu z publikačnej činnosti a aspoň základné ovládanie nemeckého jazyka.

Uchádzači sa môžu prihlásiť do 31. marca, o výbere rezidenta rozhodne v jarných mesiacoch kultúrna komisia mesta Graz.

 

Viac informácií: http://www.kulturserver-graz.at/kulturamt

                       Writer of the City of Graz