XVI. ROČNÍK LITERÁRNEJ SÚŤAŽE JOZEFA BRANECKÉHO

Studňa sa tajne s dažďom zhovára

Literárna súťaž je vypísaná v žánroch próza a poézia a v kategóriách stredoškolská mládež dospelí nad 20 rokov.

Tematické oblasti: literárne príspevky bez obmedzenia žánru  a témy, príspevky  venované známym i menej známym osobnostiam alebo udalostiam trenčianskeho regiónu, príspěvky venované 145. výtočku Matice slovenskej. Súťažné podmienky : v próze pošle súťažiaci najviac 3 samostatné doteraz nepublikované práce, maximálne 6 strán, v poézii 6 doteraz nepublikovaných básní. Súťažiaci uvedie na každý exemplár čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu (aj e-mailovú) školu (pracovisko), žáner a kategóriu. Príspevky treba poslať v troch exemplároch písaných strojom alebo na PC, prípadne na diskete na adresu:

Verejná knižnica Michala Rešetku

M. Špániková

Námestie SNP, č. 2

911 82 Trenčín

Uzávierka súťaže je 30. septembra 2007

Každú obálku treba označiť heslom  Literárna súťaž Jozefa Braneckého. Súťažné práce bude posudzovať odborná porota zložená z členov Spolku slovenských spisovateľov. Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v novembri 2008.

Kontakt: PhDr. Marta Halečková, Opatovská 43, 911 01 Trenčín, tel.: 032/7446 132