10. januára zomrel v Taliansku učiteľ, spisovateľ, filmový a literárny kritik, organizátor a glosátor kultúrneho života Sergio Bozzi. Takmer celý svoj život prežil na severe Talianska v kraji okolo Terstu, Gorizie a Monfalcone, tento svoj kraj miloval a zanechal v ňom výraznú a nezmazateľnú stopu. Koncom 70. rokov minulého storočia stál pri zrode Verejného centra pre kultúru a umenie – inštitúcie, ktorá zohrala významnú úlohu v občianskom a kultúrnom živote v kraji okolo Monfalcone, a stal sa jej prvým prezidentom. Popri svojej verejnej a politickej práci bol Sergio Bozzi učiteľom najprv v Monfalcone, neskôr v Ronchi, trvalo sa však venoval literatúre, sústavnej práci recenzenta a literárneho kritika. Stal sa odborníkom na detskú literatúru, sám bol vynikajúcim rozprávačom, autorom mnohých poviedok a príbehov pre deti a mládež. Pre nás bol predovšetkým prekladateľ slovenskej poézie (Rúfus, Mihálik, Novomeský, Válek) a literatúry pre deti. V 90. rokoch spolupracoval na preklade antológie slovenskej literatúry pre deti a mládež do taliančiny Plachetnicou ku hviezdam (vyd. Campanotto), ktorá bola súčasťou širšieho projektu Slnko. Inicioval ho Sergio Bozzi a v rámci neho sa predstavili slovenskí autori a ilustrátori v desiatich talianskych mestách.