Zišla sa vedecká rada edície Pramene

 

Edícia Pramene je základná profilová edícia LIC zameraná na sprístupňovanie pramenných materiálov týkajúcich sa slovenských dejín. Pri príležitosti vychádzania 10. zväzku sa stretla vedecká rada edície s vedením Literárneho informačného centra.

Na pôde LIC sa zišli poprední historici: prof. PhDr. Július Bartl, prof. PhDr. Richard Marsina, PhDr. Valerián Bystrický, CSC., PhDr. Viliam Čičaj, CSc., PhDr. Dušan Kováč, PhDr. Milan Podrimavský, CSc., historik, vydavateľ a zároveň člen edičnej rady P. Dvořák.

V zaujímavej bilancujúcej a hodnotiacej diskusii hovorili o konkrétnych problémoch vydávania pramenných materiálov, o vydavateľských a odborných problémoch pri vydávaní jednotlivých kníh, o ohlasoch a budúcnosti edície, ktorá si našla svojich čitateľov a abonentov v radoch odborníkov i širokej verejnosti.

A. Blahová

Foto: A. Matuška ©