Cyrilometodská tradícia ako spájajúci fenomén

Publikácia, ktorá prezentuje štúdie skúmajúce cyrilometodskú tradíciu od času jej vzniku až dodnes.

Vydavateľstvo

Počet strán

376

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2020

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

95 Dejiny Slovenska

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Krajina vydania

Slovensko

Zostavovateľ