Anton Hruboň
Kolektív

Fašizmus náš slovenský

Kniha slovenských historikov, ktorí sa usilujú pozerať na Slovenský štát, ľudácky nacionalizmus, politický katolicizmus a domáce variácie fašizmu z európskej perspektívy. Cieľom knihy je pochopiť, čo vlastne bol slovenský fašizmus (resp. fašizmus na Slovensku), aké mal v medzivojnovom a vojnovom období podoby a kto bol jeho nositeľom. Zaoberá sa otázkami, aké boli jeho kultúrne, spoločensko-politické a sociálne korene, ako sa vyvíjal pod vplyvom domácich a medzinárodných faktorov a aké dôsledky, tiahnuce sa až do našej súčasnosti, jeho pôsobnosť zanechala v slovenskej politickej kultúre a spoločnosti.

Vydavateľstvo

Počet strán

312

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2021

Typ diela

Literatúra faktu

Druh diela

95 Dejiny Slovenska

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Miesto vydania

Bratislava

Krajina vydania

Slovensko

ISBN

978-80-8159-811-1

Druh väzby

Viazaná

Autori

Anton Hruboň
Kolektív