Jazyk a komunikácia v súvislostiach III.

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej (8. – 9. 9. 2010) na Katedre slovenského jazyka FiF UK.

Počet strán

411

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2011

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

40 Lingvistika. Filológia

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-80-223-2942-2

Druh väzby

Brožovaná

Zostavovateľ

Oľga Orgoňová

Autor