Keď mlčať nie je zlato

Súbor reflexívnych textov, úvah, esejí a glos ideovo podložených kresťanstvom od známeho básnika (1913-1995). Autor reaguje na dobové udalosti a ich mnohorozmerné súvislosti optikou kresťanskej hodnotovej orientácie. Osobitnú kategóriu predstavuje vlastenectvo. Zvonický hľadá východiská oslobodenia človeka z područia hmotných statkov a ateizmu.

Počet strán

227

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2006

Typ diela

Esej

Druh diela

84 Eseje. Prednášky

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

2. vyd., v Matici slov. 1.

Edícia

Slovenský svet

Miesto vydania

Martin

ISBN

80-7090-814-9

Druh väzby

Viazaná

Autor predslovu

Peter Cabadaj