Od kráľovstva ducha ku kráľovstvu človeka

Antológia zahŕňa. prejavy kultúry v období 16. až 17. storočia na Slovensku.Tvoria ju štyri časti: Renesančný humanizmus ako predohra reformačného humanizmu; Nástup reformačného humanizmu a obhajoba svetskej vzdelanosti a kultúry; Od reformačného humanizmu a protestantského aristotelizmu k vecnému encyklopedizmu a Vyvrcholenie vecného encyklopedizmu a počiatky novodobého racionalizmu a empirizmu.

Výber zostavili a edične pripravili Mária Novacká a Milan Hamada; preložili, štúdie a poznámky napísali Daniel Škoviera, Ján Mikleš, Mária Novacká, Július Špaňár; úvodnú štúdiu napísal Ján Tibenský.

Vydavateľstvo

Počet strán

512

Rok vydania

1986

Typ diela

Editorská činnosť

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

Autor doslovu

Daniel Škoviera
Július Špaňár

Zostavovateľ

Autor