August Horislav Škultéty

Slovenské povesti

Prvé súborné vydanie slovenských povestí v podaní Pavla Dobšinského a Alexandra Škultétyho. Šesť zošitov vydaných v rokoch 1858-1861 sprostredkúva šesťdesiatštyri rozprávok čarodejného typu, mytologického pôvodu. Autori vychádzadzali z vlastného nazbieraného materiálu aj zo spracovaných verzií Jána Francisciho, Štefana Marka Daxnera a ďalších. Rozprávkam vštiepili novú, literárne štylizovanú podobu, ktorá sa vo väčšine prípadoch zachovala podnes.

 

 

Vydavateľstvo

ˇFrantišek Lorber

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

1858-1861

Typ diela

Editorská činnosť
Pre deti a mládež
Próza

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Miesto vydania

Banská Štiavnica

Autori

August Horislav Škultéty