Ján Francisci
August Horislav Škultéty

Slovenské rozprávky (1845 - 1883)

Rozprávkové zbierky publikované v 19. storočí – Slovenské povesti Augusta Horislava Škultétyho a Pavla Dobšinského Prostonárodné slovenské povesti (1880-1883) – patria k jedným z najvydávanejších, najčítanejších a najznámejších diel slovenskej literatúry daného obdobia. Hoci sú tieto rozprávky v podobe, v akejboli po prvýkrát publikované, rýdzo romantickými textami úzko napojenými na dobové estetické a filozofické koncepty, v laickej i odbornej verejnosti stále pretrváva názor, že ide o rozprávky „ľudové“, prípadne že sú štylizáciami folklórnych predlôh. Cieľom tejto edície je priblížiť čitateľom práve romantickú tvár rozprávok, pričom ide o výber s dôrazom na literárne kvality.

Vydavateľstvo

Počet strán

579

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2012

Typ diela

Pre deti a mládež

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Edícia

Knižnica slovenskej literatúry

Miesto vydania

Levice

Krajina vydania

Slovensko

Zostavovateľ

Autori

Ján Francisci
August Horislav Škultéty