Štylistika súčasnej slovenčiny

V monografii Štylistika súčasnej slovenčiny Ján Findra programovo nadväzuje na Štylistiku slovenčiny (2004). Podrobnejšie však v nej rozpracúva niektoré teoreticko-metodologické problémy a novo vymedzuje a klasifikuje viaceré štylistické pojmy a kategórie.

Vydavateľstvo

Počet strán

320

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2013

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

40 Lingvistika. Filológia

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Miesto vydania

Martin

Krajina vydania

Slovensko

ISBN

978-80-8063-404-9

Druh väzby

Viazaná

Autor