Foto © Peter Procházka

Ján Findra

25. 3. 1934
Málinec
—  6. 5. 2019
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra
Ján Findra absolvoval v rokoch 1950 – 1953 gymnázium v Lučenci, 1953 – 1957 študoval slovenčinu a dejepis na Fakulte spoločenských vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave. V rokoch 1957 – 1961 učil na Pedagogickej škole v Lučenci, od 1961 bol vysokoškolský učiteľ na Pedagogickom inštitúte a neskôr Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, kde bol od roku 1984 vedúcim Katedry slovenského jazyka a literatúry, od 1989 roku dekanom fakulty a v roku 1992 prvým rektorom novozriadenej Univerzity M. Bela. V rokoch 1993 –1999 pôsobil ako vedúci Kancelárie… Čítať ďalej