Foto © Peter Procházka

Ján Findra

25. 3. 1934
Málinec
—  6. 5. 2019
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra
R. 1950 – 53 absolvoval gymnázium v Lučenci, 1953 – 57 študoval slovenčinu a dejepis na Fakulte spoločenských vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave. R. 1957 – 61 učil na Pedagogickej škole v Lučenci, od 1961 vysokoškolský učiteľ na Pedagogickom inštitúte a neskôr Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, kde bol od r. 1984 vedúcim Katedry slov. jazyka a literatúry, od 1989 dekanom fakulty a r. 1992 prvým rektorom novozriadenej Univerzity M. Bela. R. 1993 – 99 pôsobil ako vedúci Kancelárie prezidenta Slov. republiky v Bratislave, od 2000 prof. Fakulty… Čítať ďalej