Bohdan Zadura

Všetko

Poetická genéza poľského básnika bola zo začiatku vnímaná ako tzv. neoklasicistická iniciatíva s rešpektom k tradičným výrazovým prostriedkom, tvarom a formám, neskôr sa však tento autor stal osobnostne a umelecky neprehliadnuteľným vďaka záujmu o nebanálnu každodennú skúsenosť s privátnym existenciálnym presahom. Preklad tvoria aj neraz minimalistické záznamy, postrehy, ktoré spomínanú skúsenosť problematizujú. Poukazuje sa tu na izolovanosť ľudských subjektov, odcudzenosť a civilizačnú rozlomenosť, fenomény, ktoré takmer znemožňujú to, o čo sa v mnohých situáciách Zadurov básnický subjekt pokúša, teda o istý prienik, spoluprežívanie a obyčajnú ľudskú spolupatričnosť.

Vydavateľstvo

Počet strán

98

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2021

Typ diela

Poézia

Druh diela

81 Poézia

Jazyk originálu

Poľský jazyk

Miesto vydania

Bratislava

Krajina vydania

Slovensko

ISBN

978-80-89545-92-6

Druh väzby

Brožovaná

Ilustrátor

Ľudovít Hološka

Prekladateľ

Autor

Bohdan Zadura