Peter Milčák photo 1
Peter Župnik

Peter Milčák

12. 12. 1966
Krompachy
Peter Milčák sa narodil 12. decembra 1966 v Krompachoch v rodine lekára a spisovateľa Jána Milčáka. V rokoch 1984 – 1989 študoval slovenčinu a angličtinu na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Po absolvovaní štúdia pracoval ako stredoškolský učiteľ, najskôr na vojenskom gymnáziu v Banskej Bystrici (1989 – 1990), potom dva roky na Strednej pedagogickej škole v Levoči. V rokoch 1992 –… Čítať ďalej