Štefan Strážay foto 1

Štefan Strážay

10. 11. 1940
Igram
Genre:
poetry

Excerpts