Milan Rúfus foto 2

Milan Rúfus

10. 12. 1928
Závažná Poruba
—  11. 1. 2009
Bratislava
Genre:
essay, literary science, poetry, ya and children's books

Awards

State Prize for Literature (1970)
Golden Key International Prize (1990)
Order of T. G. Masaryk (1991)
Order of Ľ. Štúr of First Class (1993)
Honorable Doctor of Literature (1998)
Struga Festival Prize (2001)

First Class Pribina Cross for extraordinary merit in the cultural enhancement of the country bestowed by the President of the Slovak Republic, Mr. Ivan Gašparovič

Literary Fund Prize 2005 for the collection of poems Poem and Time (Cena Literárneho fondu za rok 2005 za básnickú zbierku Báseň a čas)

Literary Fund Prize 2007 for the collection of poems Fidelity (Cena Literárneho fondu za rok 2007 za básnickú zbierku Vernosť)

The Most Beautiful Book of 2008 - The Guardian Angel Prayer (Cena za najkrajšiu detskú knihu roka 2008 - Anjelíčku, môj strážničku)

Crane Summit Poetry Prize, 2008