Ľubomír Plesník

7. 1. 1957
Zvolen
Genre:
literárna veda, odborná literatúra