Academia Istropolitana

Academia Istropolitana bola založená Ministerstvom školstva SR v roku 1990 ako rozpočtová, neskoršie príspevková, priamo riadená organizácia, s hlavnou činnosťou zameranou na ďalšie a celoživotné vzdelávanie. Pôvodným zámerom bolo, jej organizačnú štruktúru pretransformovať na Stredoeurópsku univerzitu, ktorá by sa špecializovala na moderné postdiplomové štúdia, preto Academia Istropolitana mala pôvodný názov Prípravný inštitút Stredoeurópskej univerzity. Jej úlohou je samostatne, alebo v súčinnosti s partnerskými organizáciami vyvíjaťa… Čítať ďalej