Naše knižné publikácie

Gertrúda Březinová
Noémi Pažinová
 2011 vydanie

Neolitická osada Hurbanovo - Bohatá

Jozef Zábojník
2019,
 1. vydanie

Pohrebisko z obdobia avarského kaganátu v Obide

Gertrúda Březinová
2018,
 1. vydanie

Šperk zo skla a sapropelitu u Keltov na Slovensku

Mária Lamiová-Schmiedlová
Lucia Luštíková
Božena Tomášová
2017,
 1. vydanie

Osady doby rímskej v Ostrovanoch a Medzanoch

Jaroslava Ruttkayová
Matej Ruttkay
2015,
 1. vydanie

Horné Požitavie. Svedectvo archeológie

Ladislav Olexa
Tomáš Nováček
2015,
 1. vydanie

Pohrebisko zo staršej doby bronzovej v Nižnej Myšli

Marián Soják
2015,
 1. vydanie

Spiš – svedectvo archeológie

Stránky