Elist

O inštitúcii

Vydavateľstvo vzniklo roku 2016 a zameriava sa na vydávanie pôvodnej slovenskej tvorby.