O inštitúcii

Múzeum vzniklo v roku 1965 ako Mestské múzeum A. Sládkoviča. V roku 1978 bolo začlenené pod zvolenské okresné múzeum (naposledy Lesnícke a drevárske múzeum). 
Od roku 2010 znovu začlenené do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v rámci rozpočtovej organizácie Kultúrne centrum a Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine. 

Otváracie hodiny: Utorok - Piatok, 9.00 - 16.00 hod.