O inštitúcii

Pamätná izba Sama Chalupku vznikla roku 1995 zásluhou domácich nadšencov a Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici. Expozícia je umiestnená v budove bývalej evanjelickej školy, zachytáva históriu Hornej Lehoty a jej významných osobností z rodu Chalupkovcov,  zakladateľa slovenskej dramatickej tvorby Jána Chalupku a štúrovského básnika Sama Chalupku. 

V obci je okrem toho možné pozrieť si pomník Sama Chalupku, jeho hrob na ev. cintoríne, pamätnú tabuľu na budove fary a ev. a v. kostol, kde Samo Chalupka takmer polstoročie pôsobil.   

Expozícia je otvorená na požiadanie. Návštevy je potrebné vopred nahlásiť na Obecnom úrade v Hornej Lehote