Pamiatkový úrad SR

Naše knižné publikácie

Pavol Ižvolt
2017,
 1. vydanie

Údržba historických stavieb

Annamária Jankó
Bronislava Porubská
2010,
 1. vydanie

Vojenské mapovanie na Slovensku 1769 - 1883

Štefan Meliš
2018

Mince v základoch domov

Halina Mojžišová
Juliana Reichardtová
2015,
 1. vydanie

Výberová bibliografia ochrany pamiatkového fondu na Slovensku za roky 2006 – 2010

Juraj Gembický
Radek Lunga
2014,
 1. vydanie

Pamiatková ochrana zvonov na Slovensku

Annamária Jankó
Bronislava Porubská
2013,
 2. vydanie

Vojenské mapovanie na Slovensku 1769 – 1883

2008,
 1. vydanie

Okres Ružomberok

2003,
 1. vydanie

Výročná správa 2002 [3]