Naše knižné publikácie

Pavol Janáč
2009,
 1. vydanie

Veľké tajomstvo cirkvi

Pavol Janáč
2008,
 1. vydanie

Božie slovo v živote kresťana

Miroslav Lyko
2007,
 1. vydanie

Cesta k prameňom

2006,
 2. vydanie

Pútnik [2]

Pavol Janáč
2005,
 1. vydanie

Boh tak miloval svet

Pavol Janáč
2005,
 1. vydanie

Eucharistia, dar Božieho milosrdenstva

Pavol Janáč
Ľubomír Pekarčík
2005,
 1. vydanie

Mučeník bez vyliatia krvi

2004,
 2. oprav. a dopl. vydanie

Bazilika sv. Kríža v Kežmarku

JANÁČ, Pavol
2004,
 1. vydanie

Prehľadný katechizmus v otázkach a odpovediach

Pavol Janáč
2003,
 1. vydanie

Modlitba rodiny

Stránky