Statis

Naše knižné publikácie

Jozef Chajdiak
2013,
 1. vydanie

Štatistika jednoducho v Exceli

Rastislav Potocký
2012,
 1. vydanie

Modely v životnom a neživotnom poistení

Zuzana Chodasová
2012,
 1. vydanie

Podnikový controlling - nástroj manažmentu

Jozef Chajdiak
2011,
 1. vydanie

Ekonomika firmy

Jozef Chajdiak
Tatiana Arbe
Edita Novotná
2011,
 1. vydanie

Konkurencieschopnosť inovácií v SR

ŠPIRKOVÁ, Daniela - ZAJACOVÁ, Jana
2010,
 1. vydanie

Trh nehnuteľností. Finančné a právne nástroje

Jozef Chajdiak
2010,
 1. vydanie

Pomerové ukazovatele ekonomiky firmy [2]

Jozef Chajdiak
2010,
 3. vydanie

Štatistika jednoducho [2]

Jozef Chajdiak
2010,
 1. vydanie

Pomerové ukazovatele ekonomiky firmy

LINDA, Bohdan
2010,
 Český jazyk

Stochastické modely operačního výzkumu

2010,
 1. vydanie

Urban Investments

Stránky