Univerzita J. Selyeho

Kontakt

ul. Roľníckej školy 1519
945 01
Komárno
035/7901 730
035/7901 733
info@selyeuni.sk