Kontakt

Michalská 1
814 17
Bratislava
02/59 804 222
02/54 434 246
ukb@ulib.sk