O inštitúcii

Vydavateľstvo Matice slovenskej

Adresa: Mudroňova 1, 036 52 Martin

tel.: 043/4220692

fax: 043/4307243

e-mail: vms@matica.sk

www.matica.sk

Riaditeľ: Mgr. Stanislav Muntág

Vznik: 1863 – keďže sme pracoviskom Matice slovenskej, máme zhodný dátum narodenia.

Zameranie: V súčasnosti sa orientujeme výlučne na pôvodnú slovenskú literatúru v širokom žánrovom spektre, od slovníkových diel a spoločenskovednej literatúry až po krásnu a detskú literatúru.

Edície: Za 141 rokov vydavateľskej činnosti založila Matica slovenská vyše stovky edícií rôzneho druhu a trvania. V súčasnosti sú kľúčovými edíciami Knižnica Matice slovenskej (vrátane osobitnej série obrazových publikácií), Knižnica Slovenských pohľadov, edícia Slovenský svet (tvorba slovenských exulantov a emigrantov), Povesťová mapa Slovenska.

Distribučné spoločnosti: okruh najznámejších slovenských knižných veľkodistribúcií a neveľký počet kníhkupcov, s ktorými sa podarilo nadviazať produktívne priame vzťahy.

Vlastné predajne: nemáme.

  • Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva?

-- Neviem. Za 14 desaťročí jestvovania vydala Matica okolo 6000 titulov, presná štatistika je zatiaľ len od roku 1954.

* Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2003?

Rovné tri tucty, čo v daných podmienkach považujem za malý zázrak. Z toho sú dva tituly druhé, prepracované vydania, dva prvé vydania exilových diel na Slovensku, ostatné všetko prvé vydania pôvodnej slovenskej literatúry, často doslova po písmenku poskladané z rukopisných polotovarov šalátového typu.

* S akými edičnými zámermi vstupujete do roku 2004?

– Udržať sa, prežiť, priviesť na svet opäť zopár zaujímavých knižiek, vyplniť pár bielych miest na našej povesťovej mape, vrátiť domov pár exilových autorov a do knižného sveta vyslať pár nových tvorivých duší.

* Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší?

– To je krutá otázka – vybrať jeden z mnohých, ku ktorým mám až citové väzby. Z detskej produkcie roku 2003 azda Kalambúrske oriešky –  famóznu detskú školu básnickej hry, ktorú spáchali Štefan Moravčík a Danuša Faktorová, z iných minuloročných vydaní trebárs neveľký, ale monumentálne pôsobivý fotosúbor Martin Martinček.

* A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

Nájdu sa aj také, ale načo ich menovať. Každá kniha dakoho oslovila, nuž nekaľme radosť tým osloveným.

* Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

Záhadný vkus čitateľov.

* Čo by podľa vás pomohlo slovenskému knižnému trhu?

Napadá mi veľa nereálnych vecí a jedna celkom reálna: zrušenie DPH na knihy slovenských autorov! Inak nás načisto prevalcuje import zahraničných kultúrnych i nekultúrnych artefaktov a zruinujeme domácu literárnu tvorbu. Všetci okolo kníh vieme, že import vytvorenej knihy je neporovnateľne lacnejší ako vytvorenie kvalitného domáceho diela. Páchajú sa nenahraditeľné škody, lebo na Slovensku sú aj tvorcovia, aj diela, ktoré by sme časom mohli aj exportovať, keby sme im umožnili vyrásť, zosilnieť v domácej pôde. Nehovorme len o beletrii: Už deťom dávame do rúk pestrofarebné deriváty cudzokrajných „rozumov do vrecka“ a encyklopédií, pri ktorých vydavatelia sú leniví čo i len usporiadať heslá podľa slovenskej abecedy, nehovoriac o tom, že o slovenských pozoruhodnostiach sa v nich nedozvedia ani čiarku.

* Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

Vydať bestseller, prirodzene, ale nie hocijaký. Taký, ktorý by som si sám s chuťou na jeden dúšok prečítal. Pravdepodobne nesplniteľné želanie.

* Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

Ak sú vygenerované na základe spoľahlivých údajov, zrejme slúžia ako barometer väčšinového vkusu. Naša produkcia sa orientuje skôr na čitateľské menšiny.

* Akú knižku práve čítate?

Akurát som si otvoril jednu staršiu, Machalove Veterné topánky (Kniha o Provence). Zaujala ma, teším sa na ďalšie čítanie i na voľné pokračovanie, ktoré máme zatiaľ v rukopise. Keďže deň má len 24 hodín, moje čítanie je takmer vždy profesionálne deformované pracovnými súvislosťami. Dokonca i vtedy, keď malému Tomáškovi večer pred spaním čítam napríklad zo Slovenských rozprávok v novom, zaujímavom, ale nie bezvýhradne šťastnom Feldekovom podaní s magickými ilustráciami P. Uchnára.