Vydavateľstvo Tatran

O inštitúcii

Vydavateľstvo Tatran bolo založené na jeseň v roku 1947 a 1. januára 1953 bolo premenované na Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry. Od 1. novembra 1965 sa vydavateľstvo vrátilo k pôvodnému názvu Tatran. Roku 1995 sa zmenilo na spoločnosť s ručením obmedzeným premenovalo sa na Vydavateľstvo SLOVENSKÝ TATRAN (do 1. augusta 2007 ), odvtedy sa volá Vydavateľstvo Tatran. V minulosti  bol erbovou edíciou Zlatý fond, v ktorej vychádzali diela slovenských klasikov s vynikajucou edičnou výbavou (doslov, registre, vysvetlivky). Zameriava sa najmä na prekladovú beletriu a pôvodnú slovenskú beletriu.