Branislav Jobus

Žáner:
pre deti a mládež, próza, ya and children's books

Výberová bibliografia

STANISLAVOVÁ, Zuzana: Vianočný koktail pre deti. Recenzia (Dohviezdny večer). In: Fraktál, roč. 5, 2022, č. 1, s. 147 – 156.

URBANOVÁ, Svatava: Pětadvacetkrát o Vánocích. Recenzia (Dohviezdny večer). In: Fraktál, roč. 5, 2022, č. 1, s. 147 – 156.

MORAVČÍKOVÁ, Monika – JOBUS, Braňo: Nemienim žiť v neustálom strachu (Braňo Jobus urobí festival Vrbovské vetry aj pre tisícku ľudí). In: Sme, roč. 28, 6. 6. 2020, č. 130, s. 11.

STANISLAVOVÁ, Zuzana: Rozprávkové variácie (v pôvodnej tvorbe pre deti a mládež 2017). Rozhovor. In: Bibiana, roč. XXV, 2018, č. 3, s. 10.

HUDEC, Marek: Po Veľkej noci prestal piť a dnes má už vlastný festival. In: Sme, roč. 26, 6. 4. 2018, č. 79, s. 16.

KORČEKOVÁ, Jana: Ako sa zo žubrienok inštalatérky stali (Branislav Jobus: Žubrienky inštalatérky). In: Sme, roč. 25, 6. 10. 2017, č. 230, príloha Magazín o knihách, s. XXIII.

KOTIAN, Róbert: S Braňom v Brezovej pod Bradlom. In: Sme, roč. 25, 6. 2. 2017, č. 126, príloha – Magazín o knihách, s. X.

NAŠČÁK, Peter: Menej je niekedy viac. Branislav Jobus: Ja nič, ja muzikant. (Recenzia). In: Romboid, roč. LII, február 2017, č. 1 – 2, s. 156 – 157.

hd: Emil Babín a Braňo Jobus: Vtipné čítanie pre rôzne generácie. In: Pravda, 18. 7. 2016.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/399075-emil-babin-a-brano-jobus-vtipne-citanie-pre-rozne-generacie/

LITECKÝ, František: Branislav Jobus / Ja nič, ja muzikant. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 2, s. 117 – 118.

HOLIENČINOVÁ, Lucia: Braňo Jobus: Plajko (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 16. 12. 2015, č. 25, s. 19.

Autor neuved.: Knižné leto... (v kníhkupectve Gorila.sk v BA). In: Knižná revue, roč. XXV, 9. 9. 2015, č. 18, s. 3.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Pokus o detabuizáciu na tému: Priblížiť sa jazyku a mysleniu súčasných detí (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 28.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Braňo Jobus: Ja nič, ja muzikant (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIV, 1. 10. 2014, č. 20, s. 10.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Čo vyplavila sezóna (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 28.

NAŠČÁK, Peter: Branislav Jobus: Ako muflón Ancijáš sľub dodržal (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 11, s. 115 – 116.

MAŠLEJOVÁ, Diana: Branislav Jobus: Ako muflón Ancijáš sľub dodržal (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIII, 18. 9. 2013, č. 19, s. 5.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Na ceste k porozumeniu (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 28.

JÁNOŠÍKOVÁ, Veronika: Branislav Jobus: Komisár Mrodge (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIII, 12. 6. 2013, č. 12, s. 5.

NAŠČÁK, Peter: Branislav Jobus: Komisár Mrodge (Recenzia). In: Slovenské pohľady, IV. + 129, 2013, č. 10, s. 119 – 121.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Zatiahnime na hlbinu! (Slovenská literatúra pre deti a mládeť 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s. 26.

MAŠLEJOVÁ, Diana – JOBUS, Branislav: S recesiou v krvi (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXI, 28. 9. 2011, č. 20, s. 12.

FERKO, Miloš: Umenie rozdať sa (Branislav Jobus: Ako muflón Ancijáš cestoval nazápad). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 28. 9. 2011, č. 20, s. 5.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Učia sa deti BYŤ? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XXI.

HALVONÍK, ALexander: Branislav Jobus: Muflón Ancijáš a jeho spanilá jazda. In: Knižná revue, roč. XX, 14. 9. 2010, č. 19, s. 1.

HALVONÍK, Alexander: Slovenská próza 2008. In: Knižná revue – príl. Súmrak literárneho snobizmu, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. VI.

FERKO, Miloš: Za hrsť vtipov pod vrcholom možností. Branislav Jobus: Až na vrchol (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 3. 12. 2008, č. 25, s. 5.

NAŠČÁK, Peter: Literatúra pre deti a mládež v roku 2017 (Hodnotenie literatúry 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 117.