O ocenení

Sútaž usporadúva Tribečská knižnica v  Topoľčanoch. Ide o celoslovenskú literárnuj súťaže pre žiakov základných škôl, osemročných gymnázií, študentov stredných škôl, stredných odborných učilíšť a dospelých. Súťaž je vypísaná v oblasti poézie a prózy pre tieto vekové kategórie:

I. kategória - žiaci 1. -  4. ročníkov základných škôl 

II. kategória - žiaci 5. - 9. ročníkov základných škôl a osemročných gymnázií 

III. kategória - študenti stredných škôl  a stredných odborných učilíšť 

IV. kategória - dospelí