Literárny Boom

O ocenení

Súťaž Literárny Boom organizuje Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom a mladý Dubnický literárny klub Galaxia. Literárny boom je akciou celoslovenského charakteru, má však zároveň občanom pôvodne strojárskeho mesta a priemyselného regiónu priblížiť svet písaného slova, vyzdvihnúť myšlienku, že literatúra si môže nájsť miesto v živote každého človeka, že doň prirodzene patrí a nie je len výsadou učených a vyvolených Súťažiaci môžu svoje práce posielať do konca augusta, štvorčlenná porota ich všetky prečíta a vyhodnotí, čo jej trvá približne mesiac. Po vyhodnotení sú víťazi slávnostné ocenení v Mestskej knižnici v Dubnici nad Váhom.

Najlepšie poviedky sú uverejnené v zbierke, z ktorej jeden výtlačok získa víťaz a ďalší poputuje do knižnice v meste, z ktorého pochádza. Týmto spôsobom sa k jeho práci môže dostať ktokoľvek. Každý sa vyberá 10 najlepších príspevkov z každej kategórie, ktoré sa publikujú v zbierke víťazných prác a takýmto spôsobom sa propagujú na Slovensku.