03.04.2018
Trvanie do: 20.04.2018
Podujatie

1. ročník festivalové soutěže na téma SVOBODA?!

 

Národní divadlo Brno v rámci festivalu

Divadelní svět Brno 2018 vyhlašuje 1. ročník

festivalové soutěže na téma SVOBODA?!

 

 

 

Sekce soutěže: krátký prozaický útvar a poezie

Vyhlašovatelé: Národní divadlo Brno v rámci festivalu Divadelní svět Brno

Uzávěrka: 20. 4. 2018

Vyhlášení výsledků: Slavnostní přehlídka soutěžních prací v druhé polovině května 2018

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČASTNÍKY:

Autorem díla může být jednotlivec bez věkového omezení. Přihlášená práce nesmí být do slavnostního vyhlášení výsledků zveřejněná, nesmí být v minulosti oceněná odbornou porotou a ani přihlášená souběžně do více soutěží.

Účastník může zaslat do soutěže maximálně 5 příspěvků. Přihlášením příspěvku přihlašovatel potvrzuje oprávnění tímto dílem disponovat pro účely festivalu Divadelní svět Brno 2018.

Autor nesmí odvolat příspěvek ze souteže poté, co jeho uvedení oficiálně potvrdil.

 

Akceptovány jsou následující formáty:

Soutěže se může zúčastnit autor/ka prací napsaných v českém nebo slovenském jazyce. Jeden soutěžní příspěvek může být maximálně v rozsahu 1 normostrany (1800 znaků včetně mezer).

 

Možnosti dodání příspěvku pro výběrovou komisi:

na e-mailové adrese: soutezdsb@ndbrno.cz nebo poštou na adrese:

Divadelní svět Brno – literatura

Dvořákova 11 657 70 Brno

Soutěžní práce je třeba čitelně označit v záhlaví textu potřebnými údaji — jméno a příjmení autora, datum narození, adresa, e-mail a telefonní číslo. U žáků a studentů ročník a adresa školy.

 

Vyhodnocení soutěže:

Práce posoudí odborná porota složená z dramaturgů a organizátorů festivalu Divadelní svět Brno 2018. Vítězná práce bude finančně ohodnocena 5 000 Kč. S autorem vítězné práce bude uzavřena smlouva o finanční odměně.

Organizátoři a odborná porota si vyhrazují právo, podle počtu a kvality přihlášených prací, neudělit ocenění.

Výsledky a podmínky soutěže budou zveřejněné na webové stránce www.divadelnisvet.cz

Ocenení soutěžící budou kontaktováni.

Soutěžní práce nevracíme.

 

http://www.divadelnisvet.cz/cs/soutez