31.08.2022
Trvanie do: 31.08.2022 23:00
Online podujatie
Literárna súťaž

Básne SK/CZ 2022: uzávierka súťaže

12. ročník najväčšej československej básnickej súťaže Básne SK/CZ je otvorený! Hlavná cena je honorovaná sumou 500 euro. Na vaše príspevky sa tešíme do 31. augusta.

Občianske združenie literarnyklub.sk a české vydavateľstvo Fra vyhlásili 9. júla 2022


12. ročník literárnej súťaže Básne SK/CZ, ktorého sa môžu zúčastniť autori/ky so slovenskými alebo českými príspevkami.

Súťaže sa môže zúčastniť autor/ka s cyklom básní v slovenskom alebo českom jazyku. Súťaž je verejná, anonymná a neviaže sa na nijaké spisovateľské, spoločenské či politické organizácie. Prihlásená práca (ani jej časť) nesmie byť do slávnostného vyhlásenia výsledkov nikde publikovaná (ani na internete). Účastník môže poslať do súťaže minimálne 3 a maximálne 12 básní. Jedna súťažná báseň môže byť v rozsahu maximálne jednej normostrany (1800 znakov vrátane medzier).

Príspevky sa prijímajú elektronicky prostredníctvom jednoduchého formulára na webovej stránke basne.literarnyklub.sk.

V špecifických prípadoch, keď jednoznačne nie je možné príspevky odoslať prostredníctvom formulára (napr. nekonvenčne zalomená vizuálna poézia atp.) je možné poslať ich najlepšie vo formáte .pdf na mailovú adresu basne@literarnyklub.sk.

V prípade, že je príspevok prihlásený cez online formulár:

Autor/ka je povinný/á vyplniť online prihlášku na webovej stránke basne.literarnyklub.sk.

V prípade, že je príspevok poslaný mailom:

Na žiadnej strane príspevku nesmie byť uvedené meno autora/autorky
Súťažiaci/a do mailu napíše všetky svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, prípadný pseudonym, adresa trvalého pobytu resp. korešpondenčná adresa, dátum narodenia, telefónne číslo).

Prijímajú sa len príspevky, ktoré boli odoslané pred uzávierkou.

V žiadnom príspevku nesmie byť uvedené meno autora/ky príspevku. Príspevky bude hodnotiť medzinárodná štvorčlenná porota zastúpená básnikmi, poetkami, kritikmi a kritičkami.

Víťazné práce budú publikované v zborníku Básne SK/CZ 2022. Porota určí finálovú desiatku. Z týchto finalistov a finalistiek následne vyberie jedného autora alebo autorku, ktorý/á získa hlavnú cenu.

Hlavná cena je honorovaná sumou 500 eur. Zvyšných 9 finalistov a finalistiek získa finančnú odmenu vo výške 100 eur.

Uzávierka súťaže je 31.augusta 2022.
Výsledky budú vyhlásené v priebehu októbra 2022.