23.11.2006 19:00
Kníhkupectvo Artforum v Bratislave
Podujatie

Beseda ku knihe Studená vojna

Studená vojna

Analytická debata v súvislosti s uvedením vrcholného svetového diela historika Johna Lewisa Gaddisa Studená vojna, ktoré v týchto dňoch vychádza v slovenčine vo Vydavateľstve Slovart, sa uskutoční

23. novembra o 19.00 hod. v kníhkupectve Artforum na Kozej ulici v Bratislave.

Prezentáciu diela popredného autora literatúry faktu a zároveň zaujímavej historickej problematiky oživí odborný potenciál hodnotení jednotlivých hostí, ktorí prijali pozvanie rozprávať

o sugestívne a vierohodne napísanej historickej práci.

 

Hostia:

JUDr. Eduard Kukan, poslanec NR SR, člen Zahraničného výboru NR SR a člen Stálej delegácie NR SR do Parlamentného zhromaždenia Rady Európy

 

PhDr. Slavomír Michálek, CSc.,  riaditeľ Historického ústavu SAV, venuje sa americkej zahraničnej politike, československo- americkým vzťahom v 20. storočí a veľmocenskej politike počas a po druhej svetovej vojne

Dr. Michal Štefanský, PhD., vedecký pracovník Vojenského historického ústavu, venuje sa medzinárodnej politickej situácii 20. storočia, pripravuje knihu o Studenej vojne

PhDr. Martin Solotruk, anglista, básnik, prekladateľ, kritik, pedagóg na Katedre anglistiky a amerikanistiky FiF Univerzity Komenského

Moderuje Zuzana Belková